Over 130 gjenstandar blir synt fram i Presthaugen: Vakker treskjerarkunst

foto