– Om få dagar har vi oversikt over kor stort slakteri vi må etablere