Kor lenge varer freden om skulestrukturen i vidaregåande opplæring?