Høgsterett tek ikkje anken av Moavegen til behandling

foto