MEINING:

Hvis du bor i Nord-Gudbrandsdalen og fortsatt lurer på hva du skal stemme

Meining

Hvis du bor i Nord-Gudbrandsdalen og fortsatt lurer på hva du skal stemme minner vi i Vågå SP minne om:

Sittende regjering med Høyre i spissen er så distriktsvennlige at de:

 • Har flyttet fylkesadministrasjonen for Oppland til Hamar, til et bygg som vil koste en halv milliard, og med det fjernet arbeidsplasser som var i pendleravstand fra Gudbrandsdalsregionen til pendleravstand for Osloregionen
 • Frontet en prosess for å flytte tingrettene i Valdres og Vågå til Hamar
 • Utredet et system for å frata kommunene kraftinntektene og samle disse inntektene hos staten
 • Trenger vi nevne politireformen?

Sittende regjering med Venstre i spissen er så landbruksvennlige at de:

 • Avviklet en hel landbruksnæring over natten
 • Ville fjerne setrene i Vetllien på Dovre, det skal helst ikke vær spor av at mennesker har drevet landbruk i fjellet..
 • Nekter felling av ulv og bjørn utenfor rovdyrsone og etter at bestandsmål er fylt

Dersom du tenker at andre partier ivaretar distriktshensyn like godt som SP, kan vi minne om hvem - som eneste store parti de siste årene har påpekt feilene ved, og vært imot:

- Regionreformen

- Politireformen

- Domstolsreformen

- Helseforetaksmodellen

- Andre partier har sett lyset og deler nå vårt standpunkt her, men det er ingen andre enn Senterpartiet som har hatt dette som en kjernesak over tid

Hvis du mener Senterpartiet ikke tar tilstrekkelig hensyn til klima:

 • En Høyreledet regjering MÅ ha støtte fra Fremskrittspartiet.
 • Sittende regjering sine klimatiltak synes foreløpig å ha kun tre elementer: bort med ku og sau, høyere drivstoffavgifter, og ellers håper vi at teknologiutviklingen kommer og redder oss – dette samtidig som det er helt innenfor å fly en helgetur til New York, og vi fortsatt skal basere oss på bruk og kast av varer produsert i Kina
 • SV og MDG sine klimatiltak synes primært å være bort med ku og sau, og så stenger vi den ene næringen i Norge som faktisk genererer inntektene hele vår velstand er bygd på over natta, og så ser vi hva som skjer
 • Eller er det greiere med et parti som faktisk vil ta grep for å gjøre vare- og energiproduksjon basert på fornybare kilder lønnsomt, og som tilsynelatende eneste norske parti er klar over at karbonregnskapet har to deler: hva som slippes ut av co2 og hva som bindes opp igjen av co2?

Hvis du er redd for innflytelsen MDG, Rødt og SV vil få på en ny regjering:

Vil du da ønske deg en regjering med et sterkt SP, der AP er avhengig av og kan støtte seg på SP, eller foretrekker du en regjering med et svakt SP, der AP må søke støtte nettopp hos SV, Rødt og MDG?