MEINING:

Er Senterpartiet og Bondelaget på hyttetur?

Meining

Fritidsboliger ved gode beiteområder og seterstuler hører ingen steder hjemme! Allikevel ser vi det i hele dalen nå, kommunepolitikere stiller seg positive til fritidsboliger i slike områder stikk i strid med kunnskapen om negativt natur- og klimaregnskap og på tross av tvilsom gevinst for bygda og kommuneøkonomien i distriktskommunene.

Hva skal vi leve av i framtida? Mat og ressurser fra naturen, eller å gnage på hyttevegger?

Når skal landbrukets organisasjoner og partier komme på banen og kjempe for landbrukets egne interesser? Etter min oppfatning, sitter de på gjerdet og lar utbyggere og kommunepolitikere herje med beitebrukeres rettigheter og næringsgrunnlag. Ja, Senterparti-politikere stemmer til og med FOR hyttebygging i gode beiteområder. Hvor har dere ansvarsfølelsen og lojaliteten, SP? Hos grunneiere som vil selge beitemark og tjene penger på fritidsboliger, eller hos medlemmer som vil ta vare på livsviktige naturressurser og som står for landbrukets interesser og verdier?

Det samme gjelder Bondelaget sentralt og ikke minst lokalt. Hvor er dere når beiteinteresser trues, når godt beite planlegges bygd ned av hyttefelt og inntatt av hyttefolket? Tausheten vitner om mangel på solidaritet med bønder som må kjempe sin sak ganske aleine, den saken som også burde være deres selvfølgelige kampsak!

Hyttepesten sprer seg over alt nå, endog i hittil urørte områder. Det erfarer vi også i Vågå, der tre grunneiere vil bygge hele 70 høystandardshytter ved et urørt og svært godt beiteområde. Dette er galskap, å splitte opp og bygge ned gode beiteområder. Dessuten, hyttepesten stjeler og fragmenterer naturareal, livsrom for ville dyr og fugler. Naturkrisa er global, og lokal! Fritidsboliger i utmark er også en privatisering av natur og friluftsområder som strider med demokratiske verdier. Det er ingen vektige samfunnsøkonomiske argument for at velstående nordmenn MÅ ha bolig nummer to i fjellet. Men det er mange gode og livsnødvendige argument for å verne om natur, beiteområder og fellesskapets rekreasjons- og friluftsområder!

Hvor er dere, SP og Bondelaget? Alle organisasjoner og partier som ønsker et bærekraftig og livssterkt landbruk for framtida? Jeg frykter at dere er på hyttetur, helt i det blå!