MEINING:

10-kronersbuss favoriserer de som bor i by

Meining

Innlandet fylkeskommune med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen vedtok nylig i budsjettreguleringssak å bevilge 5 millioner kroner til “buss for ti kroner i hele Innlandet”. I praksis kan du dermed ta bussen fra Lesja til Trysil for ti koner.

Dette er jo fint for de som bor i Innlandets byer der det finnes et velfungerende kollektivtilbud. I periferien og utkantene er virkeligheten en noe annen. Dette er ikke et distriktsfiendtlig tiltak, men det favoriserer byene kraftig.

Jeg undrer meg samtidig over hvorfor posisjonen ikke stemte for Høyre sitt forslag om å styrke Opplæringskontoret Brimi-Kjøken med bare en femtedel av det man bruker på denne 10-kroners-bussordningen.

For både reiselivet, matprodusenter og institusjoner innen helse og omsorg er det behov for satsing på restaurant- og matfag. Høyre ville derfor sette av en million i tilskudd til Opplæringskontoret Brimi Kjøken, som gjør et viktig arbeid for bransjen og som er et av Innlandets fyrtårn innen opplæringstilbud i restaurant- og matfag.

FAKTA: Opplæringskontoret Brimi-Kjøken er eid av 11 bedrifter, som produserer fagbrev til restaurantbransjen. Grunnsteinen i opplæringskontoret er Arne Brimis filosofi og ideologi i gastronomien og bærekrafta. En av de grunnleggende tankene i opplæringskontoret er at Brimi-Kjøken skal rigge lærlingene for resten av livet. De lærer faget sitt godt, og litt til om svært mye annet. Alt fra å besøke tamreinstammen og å oppleve sin første skitur til politiske og etiske spørsmål.

Jeg mener Opplæringskontoret Brimi-Kjøken gjør veldig mye riktig. Jobben som gjøres her er formidabel og forbilledlig, og jeg forstår ikke hvorfor Ap og Sp ikke støttet Høyres forslag om å hjelpe Opplæringskontoret Brimi-Kjøken ett steg videre på veien, særlig sett i lys av den vanskelige situasjonen vi vet næringen er i akkurat nå, sier Velure. Vi i Innlandet bør alle være opptatt av å ta bedre vare på reiselivsnæringa, som tross alt er – om ikke den størte, så en av det størtse næringene i norddalskommunene.

Opplæringskontoret Brimi Kjøken er også et trygt alternativ for de som ønsker å utdanne seg innenfor restaurantbransjen. I det siste har det vært flere mediesaker om rovdrift på lærlinger og dårlige arbeidsvilkår. Det er viktig at slikt kommer fram, men det er like viktig å vise at det finnes svært gode alternativer for å kunne utdanne seg i restaurantbransjen.

5 millioner kroner er mye penger og i Høyre mener vi det burde vært mulig å investere i løsninger som kommer både by og land til gode. Hadde vi gitt bare en femtedel av summen som ble gitt til dette buss-prosjektet til Opplæringskontoret Brimi-Kjøken, der lærlingene bidrar med verdiskaping i millionklassen til Norddalskommunene så hadde vi samtidig støttet et helhetlig prosjekt som gir både natur- og kulturbasert næringsutvikling og ikke minst bør løftes frem som rollemodell for utdanningsløp innen samme næring.