MEINING:

Mitt akuttsykehus - hvor skal det lokaliseres?

Meining

Med stor interesse følger jeg debatten om sykehusplasseringene i Innlandet. Jeg har bodd hele mitt liv i enten Trondheim eller Oslo og har aldri vært opptatt om hvor mine sykehus skulle ligge. I Trondheim var vi alltid godt ivaretatt med tjenestene til Regionsykehuset i Trondheim (RIT) og senere det nye sykehuset St. Olavs hospital. I Oslo var vi avhengig av bostedsadresse om du enten tilhørte sykehusene på Aker eller Ullevål. Så kom nytt Akershus universitetssykehus (AHUS) i 2008 og overtok store deler av oss boende øst i byen. For meg var det komisk å oppleve tre delingen. Jeg fikk en kreftdiagnose i 2003, all cellegift og strålebehandling foregikk på Ullevål, men operasjonen ble foretatt på Aker. I 2010 trengte jeg oppfølging og fikk beskjed om at papirjournalen min var oppbevart på Aker, legene mine var overført til Ullevål og jeg som boende i Oslo kommune, Alna bydel tilhørte AHUS på Lørenskog. Jeg prøvde å kontakte en av legene som hadde operert meg, men fikk beskjed fra Ullevål sykehus at jeg måtte ha henvisning fra min egen fastlege. Ettersom jeg nå tilhørte AHUS måtte jeg dit for å få hjelp. Det var altså ikke mulighet til å komme i kontakt med den legen som kjente meg og mine problemer best. Allikevel skal alle som bor i de største byene i Norge være glade for den nærhet de har til både leger, legevakt, akuttsykehus og kanskje også privat helseinstitusjoner.

Etter at jeg flyttet til Innlandet er det spennende å se på hva slags avgjørelse styret i Helse Sør-Øst bestemmer seg for. Det første som slår meg er at det tar så lang tid på å bli enige om hvor sykehusalternativene skal ligge. Det er evig kamp om Lillehammer, Moelv, Hamar, Gjøvik og Elverum.

Etter min mening er fastboende i store deler av Gudbrandsdalen virkelig vært stemoderlig behandlet i mange år. I min uvitenhet har jeg alltid lurt på hvorfor ikke et stort sykehus lå på Otta, hvorfor har det aldri vært noe alternativ? Pasienter i Skjåk, Lom, Vågå, Otta og Sel har i alle år måtte finne seg i at hvis du har en skade som trenger røntgen må du i dag enten til Otta eller Lillehammer. Alternativet er å ta drosje, lokalbuss eller ta Helseekspressen. Etter snart tre måneder i Skjåk har jeg mye å lære om hvordan helsetjenesten dette fylket fungerer.

En flott artikkel i GD onsdag 21. april gir meg faktisk nytt innblikk i hvordan saker om lokalisering av akuttsykehus, lokalmedisinsk senter og om det skal være virksomhet i Gjøvik eller Elverum. Det er tre spennende alternativ som presenteres i artikkelen. Her blir jeg klokere, og mener at vi som bor nord i Innlandet går spennende dager og nye år i møte. Det viktigste nå er at det kommer et vedtak og at vi unngår flere omkamper om stedsvalg. Jeg håper virkelig at et nytt Mjøssykehus kan stå ferdig innen 2030.