MEINING:

Denne behandlingen burde alle dyreeiere spare dyra sine for

Meining

Følger med stor interesse planen om bygging av Gudbrandsdal slakteri på Otta. Håper spaden kan settes i jorda snarest. Håper og at alle støtter opp og gjør sitt beste så det blkir slakteri på Otta.

At kommunene har stram økonomi og mange oppgaver er kjent for alle, men slakteri på Otta er en så viktig oppgave, ingen kan være i tvil om det! Akkurat dette må kommunene støtte i jordbruksbygder!

At produsentene er lojale mot Nortura er rart, opptrer Nortura slik at det er naturlig å støtte dem?

Dyrevelferd er merkelig lite nevnt i slakterisaken. Er det bare å jage dyr innpå slakteribilen så er en kvitt dem? Ingen tanker om lang transport bare oppgjøret kommer.

Mine tanker går ofte til dyretransport etter at Nortura la ned slakteriet på Otta. Det er ikke godt å tenke på dyra.

Når vi skulle levere storfe måtte vi ofte levere ekstra tidlig for at dyra skulle komme til Otta for å bli slaktet samme dag. Med de lange avstandene som er nå blir dyra stående over natta, trolig med vann, men ikke fôr. Dyrevelferd! Å komme fra et godt fjøs med rikelig fôr og vann til denne behandlingen burde alle dyreeiere spare dyra sine for!