MEINING:

By og land - hand i hand!

Meining

Med blikket vendt mot framtida har Arbeiderpartiet laget et programforslag som er det største distriktsløftet siden 1970-tallet. Etter sju år er det blitt større forskjeller mellom folk, og vi har en regjering som privatiserer, sentraliserer og gir mer penger til de rikeste. Vi ønsker en annen retning med en mer rettferdig fordeling.