MEINING:

Til pasientens beste?

Sjukehuset på Lillehammer  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Meining

Står det ikke i menneskelig makt å hindre nedleggelse av Granheim lungesykehus i Gausdal?

Er det slik nye sykehus blir bygget i Norge, at eksisterende, og velfungerende sykehus skal ødelegges? Hva med øyeavdelingen på Lillehammer sykehus? Er den også ødelagt, eller har Lillehammer og Elverum hver sine spesialiteter?

Jeg har fått god og vellykket behandling på Lillehammer, men så smertefullt en tid etterpå. Da var det forferdelig langt å reise 20 mil til Skjåk. Tenk da å reise fra Skjåk til Elverum, tur-retur på dagen!

Nå skal også nukleærmedisinsk seksjon på Lillehammer fjernes. Bedre tilbud til pasienten står det i GD 1. oktober. Så spares 70-80 millioner kroner i løpet av en 10-års periode, står det. Det høres sikkert greit ut, men hva med pasientenes reiseavstander? Finnes det bregreper om hvor langt pasientene må reise fra lengst vest i Skjåk og fra Bjorli på Lesja?

Et kart over distriktet har vi ønsket plassert på sykehuset Lillehammer i mange år!

Ikke sjelden hører vi om pasienter som ikke orker den lange reisen til sykehus. Da hjelper det ikke med fine tilbud og sparte millioner.

Vi har lang nok reise til sykehus! La de sykehus vi har i dag få fungere i fremtiden!

Til pasientens beste!