MEINING:

IKT-skulestrukturen i Innlandet

Meining

Som IKT-ansvarlige i kommunene i Nord-Gudbrandsdal reagerer vi på det som ser ut som en oppretting avnye, like IKT-utdanningslinjer innenfor videregående skoler sør i Innlandet fylke, samtidig som eneksisterende linje forsvinner fra vår region.

Nord-Gudbrandsdal Videregående skole (NGVGS) avdeling Otta har i svært mange år hatt et godtutdanningstilbud innenfor IKT-servicefag. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har vært aktive støttespillere idette tilbudet ved å opprette læreplasser innenfor IKT og vi har også samarbeidet tett med skolen, slik atelevene har fått gode og nyttige utplasseringsperioder. I praksis har dette til enhver tid gitt 10 gode IKT-læreplasser i kommunene for ungdom, i tillegg til plassene det private næringslivet har hatt.

Dette har skapt:

 • Gode læringsmuligheter for lokal ungdom

 • Viktig kompetansebygging for lokalt næringsliv og kommunene

 • Viktig kompetent arbeidskraft i og for kommunene

  Våre lærlinger i disse årene har prestert godt eller svært godt ved fagprøvene og har gått ut i både lokalt ognasjonalt næringsliv, eller gått videre med fagutdannelse og senere svært ofte returnert til Nord-Gudbrandsdal for å gå inn i næringslivet eller utvikle sine egne arbeidsplasser.

  Fra høsten 2019 fikk ikke NGVGS avd Otta lenger anledning til å lyse ut dette tilbudet etter vedtak i nyeInnlandet fylke. Begrunnelsen oppfatter vi var svak, men i den nye planen for videregående opplæring iInnlandet foreslo fylkeskommunen at den nye 2-årige IKT-utdannelsen Informasjonsteknologi ogmedieproduksjon skulle legges til Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Kongsvinger. Otta var ikke engangnevnt i planen som tidligere lærested.

  Hvis man ser på geografien i dette forslaget, så er det påfallende hvor lærestedene er lagt. Utkant-regioneneer fullstendig glemt. I tillegg nevnes ikke at 2 fylker har blitt til ett, og ungdom i Nord-Østerdal som aldri harhatt et IKT-utdanningstilbud i sin region, kunne nå ha fått dette mye nærmere ved å videreføre IKT-utdannelsen ved NGVGS avd Otta. Dette ville gi enda større klasser og utnyttelse av lærerkreftene her.

  Fylkesordfører Even Hagen uttaler til GD 13.september 2019: "Vi må være fysisk ute der næringslivet er. Detvil si at vi på en eller annen måte må innrette den nye fylkeskommunen slik at det er fysisk mulig å gjørejobben vår ute i regionene. " Budskapet er at hele fylket skal tas i bruk. Dette er et utsagn vi mener ervanskelig å forstå og finne igjen i forslaget til utdanningsstruktur i det nye fylket.

  Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har hele tiden sett på disse læreplassene som viktige. Ikke bare forungdommene, men også for kommuneorganisasjonene som har fått ungt blod og nye tanker inn i sineorganisasjoner. Det er viktig for kommunene å utvikle seg for å levere gode tjenester til våre innbyggere.Digitalisering er en viktig brikke her, og krav til tjenesteutvikling og digitalisering er minst like viktig for smådistriktskommuner som større bykommuner.

  Vår erfaring nå er at skaden er i ferd med å skje. I løpet av skoleåret 2019-2020 har vi ikke blitt spurt franoen videregående skole i Innlandet om å ta imot IKT-elever til utplassering og vi ser at vi i liten grad klarer åfylle opp våre IKT-læreplasser. De lokale ungdommene som normalt ville satse på en IKT-utdannelse vedNGVGS avd Otta, har valgt en annen studieretning på grunn av geografi eller manglende tilbud. En ungdomfra Nord-Gudbrandsdal som vil satse på en IKT-utdannelse vil sannsynligvis ta et annet utdanningsløp og aldrireturnere som lærling eller arbeidstaker til vår region. Dette er en negativ spiral som politikerne i Innlandetfylke ikke bør støtte opp under.
  Vi imøteser derfor en politisk prosess i fylket som beslutter en skolestruktur som underbygger at hele fylketblir tatt i bruk.