Etterlyser samstemt smittevern-praksis i Ottadalen

Kan vi snarast få ein samstemt smittevern-praksis i Ottadalen? spør Nelly Karidatter Einstulen i eit lesarbrev.
Meining

Det har vært et telefonmøte for alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen der det ble tatt opp om man skulle gå ut med en felles oppfordring til innbyggerne i dalen om å ikke ta imot besøk av slekt og venner i påsken.

Det ble tydeligvis ikke enighet om dette, for i Ottadalen har Lom og Skjåk sendt ut en slik melding, mens Vågå har latt være å ta et slikt fornuftig og ansvarlig valg.

Hvorfor, Vågå kommune? Tror dere at vagværene er mer immune mot Corona-viruset og Covid-19 sjukdommen?

Vi har vært heldige hittil i Vågå, men det skyldes åpenbart ikke en streng holdning fra kommuneledelsens side, tvert imot.

For en tid siden ble det i Lom av smittevern-hensyn avlyst et åpent utelivsarrangement, som så ble flytta til Vågåmo og gjennomført der, - uten kjente reaksjoner fra ansvarlig smittevern-hold i Vågå? Om dette stemmer, er det lite tillitsvekkende fra kommuneledelsens side.

Men tilbake til påsken vi alt er inne i og spørsmålet om en felles smittevern-strategi i Ottadalen. Det er åpenbart at vi må regne med flere smittetilfeller etter påskeferien dersom bygda får mange besøk utenfra. Når man forstår de potensielt alvorlige følgene av slike besøk, bør man ikke da gjøre alt man kan for å forhindre det?

Vågå har mange eldre og syke mennesker, som trenger at vi gjør det som står i vår makt for å skåne dem for smitte og livstruende sykdom. Det er også en kjensgjerning at kommunen er liten og har svært begrensa ressurser til å hjelpe folk om vi får mange smittede som utvikler sykdom.

Vågå bør derfor i det minste følge nabokommunenes eksempel og be folk om å ikke ta imot besøk utenfra! Og dersom folk allikevel gjør det, så kan kommuneledelsen sterkt oppfordre vertskapet til å sørge for at de besøkende oppholder og oppfører seg som i karantene hjemme hos dem.

Besøkende, som studenter fra Oslo og andre byer der vi vet det er mange smittede (med store mørketall) bør ikke komme hjem til småstedene i Ottadalen og gå ut på butikker, kafeer, eller møte andre i større grupper. Dette bør da være elementær smittevern-beredskap i sårbare tider?

Så mitt spørsmål til Vågå kommuneledelse er derfor: Kan vi snarest få en samstemt smittevern-praksis i Ottadalen?

Vil Vågå følge Lom og Skjåk sitt eksempel og oppfordre også sine innbyggere til ikke å ta imot besøk av slekt og venner i påska?

Og ved besøk: vil dere be vertskapet sørge for at de besøkende oppholder og oppfører seg som i karantene hjemme hos dem de besøker?

Corona-viruset og faren for å utvikle Covid-19 sykdommen er alt for alvorlig til å ikke gjøre ALT vi kan for å forebygge og hindre smitte i befolkninga vår!