MEINING:

Hvorfor skal vi godta sentraliseringen?

Meining

Jeg er 21 år, utflytta Skjåkvær, bosatt i Trondheim og lever kokkedrømmen min og driver også i AUF i Trondheim, men en dag vil jeg hjem til Skjåk igjen.

En av dagens utfordringer, mener jeg er sentraliseringen og at dagens politikere og regjering ikke ser personene som bor rundt om kring ut i bygdene, de ser det ikke. De driver med sen pining på innbyggere i distrikt Norge, hvorfor bare ikke si, kom dere inn til byen, det er her vi vil alt skal skje!

Ærlig talt, skal vi virkelig sitte å akseptere at politikere kan gjøre som de vil?

En av dagens debatter handler om å bevare Lillehammer sjukehus, et sjukehus som ligger langt nok unna om du bor i Skjåk, kort unna om du bor på Lillehammer. Uansett så vil dem i dag flytte alt til Moelv, de vil kutte ut hjertevakt, ledelsen i Sykehus Innlandet har fått beskjed om å spare 120 mil. i 2020, for dem er det å legge ned hjertevakten en bra post å legge ned da det er masse å spare på der. Viss vi skal høre på ansatte på Lillehammer og ansatte på Ullevål, så mener de at det lønner seg ikke å legge den denne posten, da dem allerede på Ullevål har sprengt kapasitet! Det lønner seg faktisk ikke å legge ned poster på et sykehus der det allerede er sprengt på andre sykehus. Man ser også dag det blir mer og mer normalt at man får hjertefeil, hjerteklapp, hjerteinfarkt eller andre hjerte og karsykdommer.

Det er langt fra Skjåk til Lillehammer når ting står om liv, om ikke til Moelv.

Skjønner til en vis grad at man skal spare penger her og der, men skal man virkelig kutte det i et sykehus og på poster man trenger? Ansatte slutter i protest, og det gjør at man risikerer at pasientsikkerheten ikke bevares, at man må jobbe på klokken for at man skal komme i mål med dagens gjøremål. Er det sånn vi vil at pasienter skal behandles? At man ikke blir sett av dem som jobber for de har det for travelt til å se pasientene?

Jeg brenner for hjemplassen min og familien min. En av mine bestemødre har ikke førerkortet, hun bor helt nord i Skjåk, retter sagt Bråtå. Når hun skal noe er hun avhengig av taxi, buss eller noen av oss i familien henter og bringer. Når hun da skal på sykehuset krever det litt planlegging, da det tar 3 timer frå Skjåk til Lillehammer, blir sykehuset flytta til Moelv, tar det opp mot 4.5 time! Det er langt, veldig langt når ting handler om liv.

Det blir lagt ned ene institusjonen etter den andre, siste i rekka er døgnenheten BUP avd Otta, du har også Granheim lungesykehus. Begge disse institusjonene er og var viktige for distriktet, begge spesialiserer seg på hvert sitt felt og gjer jobben helt fremragende jobb, men for politikere tenker de ikke på hva de ansatte gjør for sine pasienter! men de tenker at her penger å spare, tenker at i distriktet trenger man sikkert ikke denne plassen! Er det rett? Eller er jeg helt på jordet?

Ambulansetjenesten i Nord-Gudbrandsdalen er for meg skremmende situasjon, til vanlig skal ambulansen stå tilgjengelig i Lom med 2 døgnbiler, men er disse i bruk må vi vente på fra Dombås, kanskje Vinstra, Vågå eller Ringebu. Fleste av disse har bare dagbiler. Dette utgjør en responstid på en 1 time i full utrykking? 1 time er lenge om du sitter med et hjerteinfarkt. Da er du egentlig dødsdømt om du ikker har noen ved siden av deg som kan hjelpe deg med hjerte- og lungeredning. Viste du at i 2017 skal den generelle responstiden være på 25 min i ei bygd og 12 min nærmere byen? Vi har ennå luftambulansen om været er bra, men også her skal det spares. Hvor lenge har vi den?

Ansatte i ambulansetjenesten får ikke overtidsbetaling! Kan vi bare blir syke mellom 8-16? Våren 2019 vedtok Arbeiderpartiet en lovfeste på responstid i ambulansetjenesten, hvor har det blitt av den? Har den gått i glemmeboken? Har dette vært bortkastet arbeid, med å prøve å jobbe med en lovfeste på responstid?

Jeg ønsker å vite hvorfor det prioriteres et helt nytt sykehus på Moelv, fremfor å beholde på Lillehammer og heller pusse opp det?

Hvorfor skal alt plasseres nedenfor Mjøsbrua? Tenker man ikke på innbyggere som bor langt unna, skal man greie å bevare distrikts-Norge, da kan man ikke drive å flytte alt nærmere byen og Oslo.

Jeg kjenner så mange, der i blant meg selv som vil hjem til bygdene våre, men slik ting ligger i dag bli det mer og mer vanskelig.

Man risikerer å ikke få jobb, man kan ikke så kjøpe seg ei tomt eller bygge hus da alt av jord er freda. Så da blir vi boende i byene, og da går innbyggertallet ned og distrikts-Norge dør ut!! Dette er noe jeg ikke vil, jeg vil hjem til Skjåk.

Så jeg mener at Innlandet fylkeskommune MÅ begynne å jobbe FOR innbyggere, IKKE jobbe mot som de gjør i dag.

For skal Innlandet Arbeiderparti fortsatt sitte på fylkesordfører og flertallet, må de begynne å jobbe MED folket og IKKE i mot.

Vær så snill og husk vi som bor i utkanten av Norge.