MEINING:

Ikke full barnehagedekning i Vågå

Illustrasjonsfoto  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Meining

Da jeg flyttet til Vågå fra Oslo for 10 år siden, var barnehagetilbudet her en tungtveiende årsak, ikke bare for å flytte i utgangspunktet, men også for å slå rot og bli værende. I Oslo fikk vi på hengende håret tilbud om plass til ettåringen i en oppsamlingsbarnehage med plass til nesten 500 barn (!). I Vågå kunne han starte i langt fredeligere omgivelser, med få barn og et trygt og stabilt voksenpersonale.

Slik det er nå, er denne situasjonen snudd. Det er ikke lenger full barnehagedekning i kommunen, så flere barn står på venteliste. Det er ikke mange barn det er snakk om, men for de det gjelder er det en krevende øvelse med store økonomiske konsekvenser, preget av mye usikkerhet. Som foreldre står vi heller ikke lenger så fritt til å velge barnehage etter behov, siden kapasiteten er sprengt. I langt større grad enn tidligere må man ta til takke med den plassen som skulle bli ledig.

I avisene snakkes det mye om bekymring over befolkningsnedgang i distriktene, så også i vår kommune. Om politikerne mener alvor med disse ordene, bør første skritt være å sørge for full barnehagedekning så bygda blir en attraktiv plass for småbarnsfamilier. Her har vi virkelig et stort potensiale og mulig konkurransefortrinn sammenlignet med storbyene! Vi har arealet, vi har arbeidskraften, vi har barna – hvorfor har vi ikke plassene?