torsdag 28.05 2020

Nå blir flomplanene satt ut i livet

Nå forsterkes veier, flomvoller tettes, satellitt-samband testes og utstyr plasseres ut – alt med tanke på at flommen kan bli stor dette året. Alle i Innlandet som har beredskapsansvar i en flomsituasjon, er godt forberedt og jobber nå koordinert og på bred front for å beskytte samfunnet.

MEINING:

Bygda gjør fri

onsdag 13.05 2020

MEINING:

Ryddeaksjon og miljøarbeid våren 2020

tirsdag 07.04 2020

Ordføraren oppfordrar til å følgje råda frå Folkehelseinstituttet

– Vågå kommune har heile tida retta seg etter retningslinene frå Folkehelseinstituttett, skriv ordførar Harald Sve Bjørndal som svar til meiningsytring frå Nelly Karidatter Einstulen.

Klar oppmoding frå brannsjefane i Lom/Skjåk og Vågå

– Vår oppmoding til alle i Skjåk, Lom og Vågå er at dei tenkjer seg om både to og tre gonger før dei vel å tenne opp bål eller brenne bråte. Unødige utrykningar er det siste vi treng i denne situasjonen, skriv brannsjefane Atle Festervoll og Roar Strand.

søndag 05.04 2020

Etterlyser samstemt smittevern-praksis i Ottadalen

Kan vi snarast få ein samstemt smittevern-praksis i Ottadalen? spør Nelly Karidatter Einstulen i eit lesarbrev.

torsdag 02.04 2020

– Ikke akkurat noen hyttelandsby fra Sandbakken og oppover

– Håvard Teigen skrev innsiktsfullt, godt og tankevekkende om å reise til hytta. Hadde nå enda noen lyttet til ham!

torsdag 26.03 2020

Journalistikk i en krisetid

Aldri har de redaktørstyrte mediene vært viktigere. La oss håpe de overlever.

tirsdag 24.03 2020

MEINING:

Moralisme i koronaens tid

mandag 23.03 2020

MEINING:

Aukar eller minskar koronaproblemet ved å nekte folket å reise til hytta?

mandag 16.03 2020

MEINING:

Etter koronakrisa og før klimakatastrofen ...