Ofte stilte spørsmål

Eg er abonnent, men får ikkje tilgang, kva gjer eg?

Blir det dyrare å vere abonnent?

Eg hugsar ikkje kundenummeret mitt, kvar finn eg det?

Kva består det nye, utvida abonnementet av?

Kva er forskjell på dei ulike plattformane?

Tilbyr de digitalt abonnement?

Kor mange kan ha tilgang samtidig?

Får eg kvittering på kjøpet mitt med kredittkort?

Kor lang tid tek det før eg kan lese eAvisa/alt på fjuken.no som eg har betalt/betaling er på veg?

De har trekt feilaktig frå mitt kredittkort då eg bestilte abonnement, kva gjer eg?

Midlertidige endringar

Eg har alltid fått forlenga abonnementet mitt i stopperioden, kvifor får eg ikkje det lenger?

Korleis erstattar de manglande digital tilgang?

Eg er innlogga, men får likevel ikkje tilgang. Kva skjer?

Eg har ikkje PC/nettbrett/smarttelefon, kan eg gi bort den digitale delen?

Kor lenge varer dagspasset?