Bedriftsannonse


Kvifor annonsere i Fjuken?

I Fjuken formidlar vi bodskapen din i tre kanalar - på papir, nett og mobil.
Vel ein kombinasjon og gje annonsebodskapen din auka dekning og frekvens.
Du kan velje mellom mange ulike produkt:

Annonser i papiravisa

Papiravisa har omlag 11.000 lesarar i veka.

Annonser på nett, brett og mobil

Fjuken.no har omlag 11.000 lesarar i veka og rundt 70000 såkalla sidevisningar på nett, brett og mobil.
Nyheitene er rykande ferske og lesarane er ofte innom for å oppdatere seg.
Klikk på annonsa fører lesaren direkte til heimesida di.
Det er enkelt å måle effekt.
Digital annonsering er fleksibelt.
Stilling ledig

Stilingsannonsering i Fjuken og Dølasamkøyringa gjev deg god moglegheit til å påverke kandidatar som ikkje er aktive arbeidssøkjarar. Ikkje minst så har lokalavisene mange lesarar som har røter i bygdene våre, og kanskje lengtar heim. Stillingsannonsa di kjem i papirutgåva og på felles stillingskarusell med dei andre avisene i DØLASAMKØYRINGA.

Øvrige produktDØLASAMKØYRINGA
Vil du nå litt lenger med annonsene dine til ein svært god pris, så tilbyr vi samkøyring av annonser med avisene NORDDALEN, VIGGA og DØLEN. Prisliste for annonsering i 2-3 eller 4 gode lokalaviser finn du her. Saman har vi best dekning i Gudbrandsdalen og er eit svært attraktivt tilbod for å nå fram til dølane.... Vi kan også ordne/formidle annonser til andre aviser. Ta kontakt med annonseavdelinga for meir informasjon.
Innstikk
Kundeavisa di blir levert saman med papiravisa, som lesarane abonnerer på.
Ta kontakt med annonseavdelinga for meir informasjon, moglegheiter og prisar.

Lurar du på noko?

Kontaktskjema