FJUKEN PÅ INSTAGRAM!

Merk bilda dine med @fjukenavis og #fjukenavis, og dei blir synlege her på nettsida vår!

Vi ynskjer bildeglimt som viser kvardagen i Ottadalen, ting som opptek deg akkurat nå.(feks jakt, og den flotte naturen vi har rundt oss)

Får vi inn mykje bra, kan det hende bildet ditt vil dukke opp på facebook og i papirutgåva vår.

(Ps. Om bildet ditt ikkje dukkar opp, kan dette vere p.g.a. at du står som lukka brukar.)

Siste fra forsiden

Gjendeguiden sertifisert som Miljøfyrtårn

Gjendeguiden AS er fyrste opplevingsverksemd som er sertifisert som Miljøfyrtårn i Nord-Gudbrandsdalen.

Fylkesmannen i Oppland med konklusjon etter pasientklagesak:

– Ikkje brot på helselovgjevinga

Fylkesmannen meiner undersøkinga av det som synte seg å vera ein slagpasient var i samsvar med god praksis. Avgjerda om ikkje å legge inn pasienten var «innanfor det forsvarlege».

Snart er brua på plass

Arbeidet med ei mellombels bru over Dyringen er godt i gang.

Mette Vårdal er Sp sin ordførarkandidat

Mette Vårdal og Anders Gustav Bjørnsen toppar lista til Vågå Senterparti.

Forsterkar oppryddingsarbeidet av glasopor og søppel:

Vil rydde opp raskast mogleg

Store mengder glasopor og søppel ligg framleis att langs Ottaelva og Vågåvatnet etter flaumen i Skjåk. Nå forsterkar kommunane og Fylkesmannen oppryddingsarbeidet.