Skal styre Vågå

Det endelege resultatet over kven som skal styre i Vågå dei neste fire åra er klart.

Valt Ove Turtum og dotter Ingrid Turtum vart valt inn frå kvar sine parti; Ove for Senterpartiet og Ingrid for Arbeidarpartiet.   Foto: ARVE DANIELSEN

New Articles

Valresultatet i Vågå vart som følgjer:

Arbeidarpartiet: 716 stemmer - 38,2 prosent - 7 mandat (misser 6 mandat frå sist val)

Senterpartiet: 707 stemmer - 37,7 prosent - 6 mandat (får 3 mandat frå sist val)

Bygdalista: 331 stemmer - 17,7 prosent - 3 mandat (misser 1 mandat frå sist val)

SV: 121 stemmer - 6,5 prosent - 1 mandat (uendra frå sist val)

Frammøteprosenten i Vågå var 64,6 prosent.

Vågå har bestemt at talet på kommunestyremedlemmer skal reduserast frå 21 i dag til 17.

Desse 17 representantane blir det nye kommunestyret i Vågå:

Arbeidarpartiet: Iselin Jonassen, Egil Arild Barhaugen, Sverre Braaten, Frode Sandum, Anne Grethe Furuheim, Ingrid Turtum og Tor-Ivar Furuset.

Senterpartiet: Mette Vårdal, Anders Gustav Bjørnsen, Turid Grimsbø Snerle, Ole Jakob Holen, Ove Turtum og Steinar Ola Håkenstad.

Bygdalista: Steinar Aasgaard, Svein Blankenborg og Harald Sve Bjørndal.

Sosialistisk Venstreparti: Anne Sjetne.

På grunn av kjønnskvotering kan det bli endringar av representantar i Senterpartiet og Bygdalista.