Vågå går inn med ytterlegare 5 millionar kroner i slakteri

Fleirtalet av Vågå kommunestyre gjekk torsdag inn for at Vågå kommune går inn med ytterlegare 5 millionar kroner for å realisere planane om industribygg til slakteri i Sel. Fem av seks representantar frå SP stemte mot.

Røysting: Tolv representantar av kommunestyret stemte for å gå inn med 5 millionar kroner ekstra for å realisere planane om industribygg til slakteri,  i tillegg til dei 12 millionane som vart løyvd i desember i fjor. Fem av seks representantar i SP stemte mot.  Foto: Arve Danielsen

New Articles

Da Vågå kommunestyre i desember 2020 vedtok å løyve 12 millionar kroner til eigenkapital for investering av nytt slakteribygg på Sandbumoen, var det skissert eit eigenkapitalbehov på 50 millionar kroner.