Lom reduserte tilskotet til OKB-museet

– Vi spinkar og sparar for å få råd til å drifte ting i Lom. Det må vera lov å tenkje seg om.

OKB-museet: OKB-museet i Bismo får 100.000 kroner frå Lom kommune.   Foto: Arkiv

New Articles

Da formannskapet i Lom behandla tilskotssaka til OKB-museet i midten av mars, vart det nesten eit lite kappløp politikarane i mellom – om kven som ville yte det største tilskotet.