Narko-auke i Nord-Gudbrandsdalen

Politiet i Innlandet deltok nyleg på møtet i regionstyret i Nord-Gudbrandsdalen.
New Articles

Det var Johan Brekke, politimeister i Innlandet politidistrikt, Terje Krogstad, leiar for driftseining Innlandet Midt og Erik Trønnes, lensmann i Nord-Gudbrandsdal, som orienterte politikarane i regionen.