Sotvegen:

– Det er vanskeleg å få framgang i denne saka

Det sa ordførar Edel Kveen da ho tysdag orienterte formannskapet om det ein truleg kan kalle ei ganske stor utfordring: Sotvegen.

Inga kommunal oppgåve: – Å drifte private vegar er ikkje ei kommunal oppgåve. Vi må sjå framover og gjera det vi kan for å løyse dette på ein konstruktiv måte, sa ordførar Edel Kveen.  Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Skjåk kommune har i lang tid arbeidd for å avvikle Skjåk utbyggingsselskap, det kommunalt eigde vegselskapet som har drifta Sotvegen ei årrekkje. Kommunestyret vedtok i fjor at selskapet skulle avviklast den 1. juli i år – eller overførast til andre eigarar frå same dato.