– Det er ikkje enkelt å drive camping under elva

Jostein Strøm på Øya økocamp tek flomsituasjonen i Otta med galgenhumor. Samstundes ser han at det er tøft å drive ein campingplass som stadig blir truga av øydeleggjande vatn.

– Det er ikkje enkelt å drive caping under elvenivå, seier ein galgenhumoristisk Jostein Strøm. Skjåkbølgja kan ein skimte i hovudhøgd litt til venstre i bildet.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

New Articles

Strøm overtok campingplassen på Storøya i Skjåk for få år sidan, og har ikkje akkurat vore heldig med drifta.