Programmet for Diktardagar 2020 er klart:

Innhaldsrikt program, mange lokale bidragsytarar

– Vi har eit innhaldsrikt og variert program. Vi har lagt eit gullegg òg, melder eit stolt styre i Diktardagar.

Stolt styre: Det blir stadig større oppslutnad om Diktardagar. I fjor vart det rekordbesøk. – Da var det nærare 1300 menneske som var innom dei ulike programpostane ihop att, fortel Rita Mundal, Svein Holen, Torunn Kjøk og Kari Anne Skjaak, alle styremedlemar i Diktardagar.   Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Årets Diktardagar skal gå føre seg frå 3. til 6. september.