Loppemarknaden i Lia er utsett

– Vi seier utsett, ikkje avlyst.
New Articles

– Vi får håpe situasjonen endrar seg til det betre slik at vi kan arrangere loppemarknaden i løpet av hausten i staden, seier Tina Turtum i Lia UL.

Ho fortel at loppemarknaden i Lia etter planen skulle arrangerast den 28. og 29. mars.

– Det er heilt sjølvsagt for oss å utsetja og gjera vårt for å hindre vidare spreiing av koronoasmitte, seier Tina.