– Takk for samarbeidet!

Torsdag morgon vart skredvollen over Ulstad i Lom overlevert frå NVE til Lom kommune.

God samarbeid: Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE og lomsordførar Bjarne Eiolf Holø fekk æra av å klippe snora. Dei takka kvarandre for godt samarbeid i samband med det omfattande skredsikringsarbeidet.   Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE slo fast at 27 bustader nå er sikra mot skred.