Her er det ofte parkeringskaos

– Kan utgjera ein fare, meiner Lom kyrkjelege råd.

Kaos: Godt besøkte gravferder og konsertar i Garmo kyrkje resulterer ofte i parkeringskaos.  Foto: Privat

New Articles

Det er ikkje mange nok parkeringsplassar ved Garmo kyrkje.