Nasjonal barnehageaktør er interessert i Skjåk:

Blir invitert til ein prat

– Det er interessant at ei privat verksemd syner interesse for å etablere seg i Skjåk.

Interessant eller ikkje? Kan det vera interessant med privat barnehagedrift i Skjåk? Det skal kommunestyret diskutere neste veke.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

New Articles

Det skriv kommunedirektøren i ei sak som blir lagt fram til behandling i kommunestyret neste veke.