Vil avvikle Skjåk utbyggingsselskap AS

Kommunestyret i Skjåk oppmodar generalforsamlinga i Skjåk utbyggingsselskap AS til å avvikle selskapet innan juni 2020.

Evig utfordring: Sotvegen treng opprusting – og Skjåk utbyggingsselskap AS treng pengar. Kommunestyret løyvde like før jul 500.000 kroner til opprusting av Sotvegen, men i det same vedtaket ber kommunestyret om at Skjåk utbyggingsselskap AS blir avvikla.   Foto: Arkiv

New Articles

Vedtaket vart gjort i det siste kommunestyremøtet før jul.