Ber om 500.000 kroner til opprusting av Sotvegen

Skjåk utbyggingsselskap AS har søkt Skjåk kommune om 500.000 kroner til opprusting av Sotvegen.

Evig utfordring: Sotvegen treng opprusting – og Skjåk utbyggingsselskap AS treng pengar.   Foto: Arkiv

New Articles

Skjåk utbyggingsselskap AS, som er 100 prosent eigd av Skjåk kommune, ber òg om å få auke bomavgifta for ferdsel frå Næpholet til Sota frå 60 til 85 kroner for enkeltkøyretøy - og frå 600 til 850 kroner for årskort.