– Den viktigaste sosiale møteplassen i Skjåk

– Skjåkhallen er den viktigaste sosiale møteplassen i Skjåk, meiner kommunedirektøren. Nå blir det planlagt opprusting.

Skjåkhallen: Skjåkhallen har vore i drift i 40 år og treng sårt utbetringar.   Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Skjåkhallen har vore i drift i 40 år, utan større påkostnader. Nå er det på tide å utbetre bygget – og det er på tide å skifte ut tekniske installasjonar.