MEINING:

ETTERLYSNING!

New Articles

av Nelly Karisdatter Einstulen, Vågå

Til alle dere progressive og "grønne" innbyggere i Ottadalen, dere som er opptatt av grønt reiseliv, grønt næringsliv, og som har miljø og klima på programmet i partipolitikk og annen virksomhet.
Hvor var dere mandag 4/11, klokka 18.00?
Den lokale Markeringa for Klimasøksmål Arktis var godt annonsert i aviser og på facebook, og mange av dere hadde fått personlig invitasjon i god tid, og kunne møtt opp på Otta til en kortvarig markering for det som er en historisk rettssak og den største miljøsaken i Norge i vår tid.
Noen av dere hadde sikkert gode grunner for ikke å stille opp, men til alle dere andre; SV-ere, naturvernere, kirkens folk, politikere, unge og voksne innbyggere, alle dere som ytrer at dere bryr dere om naturen og framtida vår? Hvor var dere? Dere var i alle fall ikke med i den lille flokken som var samla i Parken på Otta mandag kveld. Dere var fraværende!
Håpet som gjør at noen få fortsetter å engasjere seg ligger ikke hvem eller hvor mange som tar skrittet over dørstokken og viser i praksis at de bryr seg. Da hadde alt håp vært ute for lengst, for de fleste av dere sitter hjemme i sofaen. Det er dypest sett denne massive likegyldigheten og komformiteten som gjør at vi har havnet i den alvorlige globale krisa for natur og klima, for oss og våre medskapninger. Det er denne passiviteten som også kan ta motet og kraften fra dem som gjerne vil delta og gjøre noe.
Det er på tross av likegyldigheten hos alle dere som ikke stiller opp at noen få fortsetter å engasjere seg og kjempe for det som gjelder oss alle!
Ironisk nok, om kampen for miljøet vinner fram og vi oppnår det vi håper på, en ny kurs for en bærekraftig natur og et levelig klima for oss selv og våre etterkommere, så kan alle bedagelige sofasittere og deres avkom få nyte godt av det noen få andre har kjempet fram også for dem! Det minner om fenomenet snylteplanter.
Men, tilbake til utgangspunktet! Hvor var dere som etter hva dere selv presenterer dere som burde vært til stede på Otta 4/11? Dere var vel der dere egentlig er; opptatt med helt andre ting enn natur og klima? Dèt er tross alt ikke så viktig der dere befinner dere, er det vel?