Vil blåse nytt liv i Fjordingsmartnan

«Lev i Lom» arbeider for å starte opp att Fjordingsmartnan.

Fjordingsmartnan: Det kan bli ny Fjordingsmartna i Lom neste år, med foreininga «Lev i Lom» som arrangør.   Foto: Arkiv/Tom Erik Solstad

New Articles

Den lokale foreininga Lev i Lom vart starta hausten 2018, og har som føremål å skape optimisme, arbeidsplassar og innflyttarar til Lom – og bidra til å vidareutvikle eksisterande bedrifter. Arbeidsgruppa består av 7 personar frå næringslivet i Lom, og alt er basert på friviljugt arbeid.