Fantastiske lesarbilde (del 16)

Nyleg bad vi om å få tilsendt haustbilde frå lesarane våre, og vi fekk enormt god respons. Mange takk til dykk alle! Framover vil vi «køyre på» med haustbilde på nettsida vår. Vi syner fram ti bilde om gongen.
New Articles