Støvskader på hus

Bygginga av rasvollen ovanfor byggjefeltet i Ulstad i Lom har resultert i støvskader på hus.

Rasvollen: Bygginga av rasvollen har resultert i støvplager på hus, men det er ikkje husa som vart sikra gjennom rasvollen som er nedstøva. NVE ynskjer ikkje å betale erstatning, men har forståing for at støvplagene kan ha medført ulemper og ubehag.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

New Articles

NVE har motteke krav om reinhald av fasadar og skifte av filter i ventilasjonsanlegg som følgje av nedstøving. Bakgrunnen for støvdanninga er anleggsarbeid i samband med sikringsarbeidet.