Nytt liv for oppslagstavla på Bergom

Godt vaksne lomværar kjem i hug tavla da ho stod på «Posthusbakka». Nå har ho fått nytt liv.
New Articles

Det var treskjeraren Reidar Nyrnes som laga tavla for Lom kommune kring 1960. Tavla fungerte som datidas analoge informasjonsskjerm, og hadde fire felt til ulike formål; Loar ungdomslag, ymse, kommunal og offentleg informasjon og privat.