NVE har skifta meining

NVE ser seg ikkje i stand til å bistå til planlegging eller gjennomføring når det gjeld sikring av Vulu.

Kan hjelpe litt: – Trass i at NVE gjer om vedtaket om bistand til vidare planlegging, vil vi så langt vi har kapasitet hjelpe til med råd dersom grunneigaren eller kommunen vil utføre mindre sikringstiltak med eigne midlar, skriv NVE i brevet.  Foto: NVE

New Articles

Det melder NVE i eit brev til Lom kommune.