Får erstatningstomt i Aurmoen

Dei tre hytteeigarane som vart råka av flaumen langs Skjøle i oktober i fjor, får kvar si erstatningstomt i hyttefeltet i Aurmoen.

Flaumen: Tre hytteeigedomar vart øydelagde da elva Skjøle tok seg nytt laup under flaumen i oktober i fjor.   Foto: Arkiv/Tom Erik Solstad

New Articles

– Erstatningstomta blir overdrege til den enkelte vederlagsfritt, mot at kommunen overtek tomtegrunnen langs Skjøle, der hyttene deira låg tidlegare, skriv kommunedirektøren i ei innstilling til miljø- og næringsutvalet i Skjåk kommune.