Vekas jubilant

Denne vekas jubilant er ei jente som har fylt 8.
New Articles

Kvar veke trekkjer Fjuken ut ein ung jubilant som får ei overrasking i posten. Jubilanten blir trekt ut blant helsingane som har stått på trykk i papiravisa torsdag, og blir offentleggjort på våre nettsider kvar helg.

Denne vekas jubilant er Silje Holm Kolden som vart 8 år 25. september.

Du får ei helsing i posten frå FJuken, Silje.

Om du sender inn helsing til Fjuken på papir, men ikkje ynskjer å vera med på «Vekas jubilant» - gjer vel å melde frå om det.