Om kraftskatteutvalet si innstilling går gjennom:

Skjåk kan miste nær 40 årsverk

Om forslaget frå kraftskatteutvalet går igjennom, vil det få dramatiske konsekvensar for kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Alle er dei kraftkommunar, men Skjåk er i ei særstilling.

Rauddalsdammen er kanskje det største «såret» etter vasskraftutbyggingane i Skjåk  Foto: Ole Kristian Kjosbakken

New Articles

I Skjåk vil tapte kraftinntekter utgjera om lag 27 millionar kroner årleg. Omrekna til stillingar vil det utgjera nær 40 årsverk.