Vekas jubilant

«Vekas jubilant» er ei jente som har fylt 5 år.
New Articles

Kvar veke trekkjer Fjuken ut ein ung jubilant som får ei overrasking i posten. Jubilanten blir trekt ut blant helsingane som har stått på trykk i papiravisa torsdag, og blir offentleggjort på våre nettsider kvar helg.

Denne vekas jubilant er Anna Snerle som vart 5 år 12. september.

Du får ei helsing i posten frå FJuken, Anna.

Om du sender inn helsing til Fjuken på papir, men ikkje ynskjer å vera med på «Vekas jubilant» - gjer vel å melde frå om det.