Imponerande dugnadsarbeid i Norherad:

Flott feiring på Flåten

Norheradsprosjektet og Utvald kulturlandskap Nordherad feira i helga dobbeltjubileum.
New Articles

Det har vore ti år med stor tiltakslyst sidan Nordherad i Vågå vart eitt av dei da 20 nasjonalt utvalde kulturlandskapa i Noreg. Jubileumet vart feira med eit ope arrangement i helga, på det restaurerte rydningsbruket Flåten.