Fullt køyr på Lom Vaskeri

... og dei tilsette finn mykje rart i sengekleda.

Mykje rart: Kvar dag dukkar det opp mykje ulikt frå sengekleda vi vaskar her på Lom Vaskeri, ler Gro Moen Nørjordet.  Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Lom Vaskeri får stadig nye kundar, ikkje berre frå Oppland, men frå nabofylke óg. Stadig fleire hotell, fjellstugu og andre overnattingsstader har valt vaskeriet i Lom som leverandør av sengeklede.