MEINING:

Svar til Sigurd Rønningen

New Articles

Av Sverre Braaten, Vågå Arbeiderparti

Jeg synes ikke det på noen måte er rimelig å kalle Vågå AP sin næringspolitikk for et halvt århundre gammel politikk. Vågå ap har pratet med mange næringsdrivende innenfor forskjellige næringer og på forskjellige nivåer og bakgrunn. På bakgrunn av samtalene har vi formet en politikk utifra våre tilgjengelige kommunale ressurser som kan fungere uavhengig av næringer, som er tilpasset vårt lokale marked. Dette gjelder både bygninger, næringsareal og menneskelige ressurser. Utleiebygg i et industrifelt kan passe for både produksjon, entreprenører og servicebedrifter.

Bårstadhallen er et resultat av behovene som var etterspurt. Tilgjengelig bygningsareal tilpasset for næring er en del av politikken, registrering av forretningsidé med tilbud om hjelp og oppfølging en annen.

I det kommunale næringsmanifestet som et samlet kommunestyre stilte seg bak i vår som næringskoordinatoren sammen med Skåpå har utarbeidet ligger det også veldig ambisiøse og konkrete planer for hvordan næringsarbeidet skal drives framover. Vågå AP skal ikke ta æren for innholdet i næringsmanifestet men vi har påvirket.

Til slutt vil jeg ønske Sigurd og alle andre godt valg og kanskje vi får noen gode råd på hvordan næringspolitikken av 2019 skal være fra våre kritikere.