Skuledebatt i Skjåk: Elevane hadde mange spørsmål - og fekk svar

Dei tre ordførarkandidatane i Skjåk fekk mange spørsmål å svare på da dei stilte til debatt på Skjåk barne- og ungdomsskule fredag.

Debatt: Ordførarkandidatane i Skjåk stilte til debatt på Skjåk barne- og ungdomsskule fredag. Frå venstre: Edel Kveen (Sp), Odd Joar Ramstad (Bl) og Stig Erlend Banken (Ap).  Foto: Tom Erik Solstad

New Articles

Det er få dagar att til årets kommuneval, og fredag morgon var alle dei tre ordførarkandidatane i Skjåk inviterte til debatt i kantina på Skjåk barne- og ungdomsskule, der 7.-10. klasse deltok.

Edel Kveen (Sp), Odd Joar Ramstad (Bl) og Stig Erlend Banken (Ap) fekk fyrst mellom fem og ti minutt kvar på å presentere seg, og kva partiet deira står for, før det vart opna for spørsmål frå elevane. Elevane hadde førebudd seg før debatten, og hadde med seg mange spørsmål.

Det fyrste temaet som vart teke opp var skulekantina. I dag får alle elevane på ungdomssteget på Skjåk barne- og ungdomsskule gratis mat i kantina kvar dag.

– Kva skjer med kantina etter jul? var eitt av spørsmåla som vart stilt.

– Det skal vera kantinedrift også etter jul, svara Edel Kveen.

– I løpet av neste periode vil vi at det skal vera innført gratis kantinemat til alle elevane på barne- og ungdomsskulen, og ikkje berre til dei eldste. Dette med skulemat er viktig, sa Stig Erlend Banken, som fekk støtte av Odd Joar Ramstad.

Andre spørsmål ordførarkandidatane måtte svare på var kvifor dei har valt det partiet dei har, korleis dei har tenkt til å leggje til rette for at ungdomen skal ha lyst til å bu i bygda også i framtida, og kva dei meiner om kommunesamanslåing. Korleis dei stiller seg til gangbru mellom Lundagrenda og Bismo, og gangveg mellom Bismo og Dønfoss var også blant det Kveen, Ramstad og Banken måtte svare på fredag.

Elevane hadde mange gode spørsmål, og det vart ein svært vellykka debatt på Skjåk barne- og ungdomsskule, noko også ordførarkandidatane slo fast etterpå.

Elevar: Elevane hadde mange spørsmål til politikarane.  Foto: Tom Erik Solstad