Senterpartiet er klar vinnar av skulevalet i Lom

90 prosent av elevane ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Lom, røysta under skulevalet.

Skuleval: 90 prosent av elevane ved den vidaregåande skulen i Lom røysta under skulevalet. Nå er resultatet klart.  Foto: Illustrasjon

New Articles

Resultatet frå årets skuleval er nå klart. Det er Norsk senter for forskningsdata (NSD) som er nasjonal arrangør av skulevalet, medan Utdanningsdirektoratet har det overordna ansvaret.

NSD si oversikt syner at ved den vidaregåande skulen i Lom vart det avgjeve 81 røyster under skulevalet. 90 elevar hadde høve til å røyste, og deltakarprosenten vart dermed 90 prosent. Av dei 81 røystene som kom inn, var sju av dei blanke og vart difor forkasta. Det vart med andre ord avgjeve 74 gyldige røyster ved skulevalet i Lom.

Skulevalet syner at Senterpartiet vart klar vinnar ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Lom. Slik ser det lokale resultatet ut:

• Senterpartiet: 54,1% (40 røyster)

• Sosialistisk Venstreparti: 10,8% (8 røyster)

• Høgre: 10,8% (8 røyster)

• Arbeidarpartiet: 9,5% (7 røyster)

• Pensjonistpartiet: 5,4% (4 røyster)

• Raudt: 2,7% (2 røyster)

• Liberalistane: 2,7% (2 røyster)

• Miljøpartiet Dei Grøne: 1,4% (1 røyst)

• Framstegspartiet: 1,4% (1 røyst)

• Demokratane i Noreg: 1,4% (1 røyst)