Skjåk vil kjøpe Rita

Dersom alt går som planlagt, blir Rita Mundal biblioteksjef i både Lom og Skjåk.

Biblioteksjef: Rita Mundal blir truleg biblioteksjef i både Lom og Skjåk.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

New Articles

Biblioteksjef i Skjåk, Hanne Gran, blir pensjonist i oktober. Skjåk kommune har ikkje planar om å lyse ut den stillinga. Derimot har kommunen teke initiativ til drøftingar med Lom kommune om kjøp av dei lovpålagde biblioteksjeftenestene.