Ordførarkandidat Svein Holen i Vågå SV:

– Vi har ein veg å gå i Vågå

– Vi må ikkje la viktige saker bli diskutert berre i politiske parti. Innbyggjarane må inkluderast, vi må opne opp, informere og drøfte – og deretter fatte vedtaka.

Debattkulturen i Vågå: – Det er heilt tydeleg at vi har ein veg å gå i Vågå for å skape ein god debattkultur, meiner Svein Holen i Vågå SV.  Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Svein Holen, ordførarkandidat for Vågå SV, er oppteken av at lokaldemokratiet skal vera så levande som råd.